B. B. Kishan College, Jalahghat, Baksa, BTAD (Assam)

B. B. Kishan College, Jalahghat, Baksa, BTAD (Assam)
College Name: Bagadhar Brahma Kishan College
Address: PO- Jalahghat, Dist.- Barpeta,
(BTAD), Assam
City: Barpeta
State: Assam
Telephone Number: 03666/269007 (O) , 03666/269005 (R)
Email:
Website:
University: Gauhati University